۰۸ اسفند ۱۳۸۹

يه سريالي مي ده، اصفهاني آخرش مي خونه، قشنگم مي خونه. تو تيتراژ آخرش يه جا نوشته با تشكر از «پيام حسين سوري» من هي اشتباه مي خونمش. هر بار هم هي اشتباه مي خونمش، فكر مي كنم يه چيز ديگه است.

۰۶ اسفند ۱۳۸۹

شبنم و باران و مهر
نوروز هفتاد و سه
شبنم و باران و مهر
نوروز هفتاد و سه