۰۲ تیر ۱۳۸۹

[من و شابالالا داریم با هم می ریم]
- چه نسبتی با هم دارین؟
- دوره دبستان که به خاطر شرایط شغلی پدرم آفریقای جنوبی بودم، هم کلاسی بودیم؛ در ضمن این دوستم همیشه توی فوتبال تک روی می کرد و پاس نمی داد. برای تک روی تعرفه ی جریمه ندارین؟

۰۱ تیر ۱۳۸۹

خاطرات من و شابی

«شابالالا پاس بده دیگه نامرد.»
[برگی از دفتر خاطرات دوران مدرسه ام، اون موقع ها که دوران دبستان رو به خاطر شغل پدرم آفریقای جنوبی بودم. شابی زنگای ورزش که فوتبال بازی می کردیم همه اش تک روی می کرد.]

۳۱ خرداد ۱۳۸۹

سشمشئ
هی روزگار

۳۰ خرداد ۱۳۸۹

زنده باد مخالف من

شما احتمال اینو بدین که حتی یک نفر، بله حتی فقط و فقط یک نفر از گزارش کردن این شخص* خوشش بیاد. پس چی شد اون همه آرمان؟ آیا همه اش یک مشت شعار توخالی بود؟ البته که توخالی نبود. قسم می خورم همه اش توپر بود.
* خیابانی

۲۵ خرداد ۱۳۸۹

سلام نوگلاى باغ زندگى، گل لبخند بر كــُــنج لبانتون شكوفا. امروز به ما اس ام اس بزنيد و از بزرگترين صدا و سيماى جهان اسلام جايزه بگيريد.

پ‌ ن: راستى اينى كه مى‌گفت «نگاه پر مهرتون جون بخش» نيستش‌ ها! تا حالا دلم هزار را رفته. دقيق بگم تا امروز 8 صبح 999 را.

۲۲ خرداد ۱۳۸۹

گمنام

اون بى‌پلاكى كه آرزوى اونا بود پلاكى بود كه مى‌نداختند به گردن نه پلاكى كه از پشت موتور بكنيش. اون بى‌پلاك، بى‌پلاكِ بى‌ريا بود، اين بى‌پلاك، بى‌پلاكِ بى‌پدر.

۱۲ خرداد ۱۳۸۹

ساعت‌دستِ‌راست‌بستن دقيقا از كى اومد؟