۲۳ دی ۱۳۹۱

- «به اين شيرين‌كام قسم ...» [در حالى كه يه دونه شكلات برداشته بود و داشت با هيجان تكونش مى‌داد]
- [از توى اتاق داد زدم:] «دايى جان اونا شكلات تلخه؛ يعنى اصلا شكر و گلوكز توش نداره»
[بلند شد قهر كرد رفت تا يك‌سال بعدش هم توى مهمونى‌ها تحويل نمى‌گرفت]