۲۴ بهمن ۱۳۸۷

جرواجر رسانه‌اى خويشتن را و ما را

- آقاي مدير عامل! لطف كنيد و براى بيننده‌هاى ما كمى از روند ساخت و بهره بردارى اين ورزشگاه بزرگ كه براى مردم محروم اين استان ساخته شده و واقعاً مايه‌ى مباهاته توضيح بديد.
- بله خواهش مى‌كنم. ساخت اين ورزشگاه در سال 77 شروع شد و در سال 80 به بهره‌بردارى رسيد و ان‌شاءلله امروز توسط اين دولت كريمه افتتاح وخواهد شد.

پى نوشت: رايحه‌ى گه خدمت
ارسال یک نظر