۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

خداى باقى، خداى فانى

- فردا رو چكار مى‌كنى؟
- تا فردا خدا بزرگه.
- پس‌فردا چى؟
- والا نميدونم.

.Warning! Your God has expired
ارسال یک نظر