۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

الحمـدُلا الحمـدُلا

به نظر بنده عالى بود... ام‌م‌م اجازه آقا فراوونيه آقا هر‌كتابى بخوايم هست... بى‌نظير بود... عرض شود خدمتْ‌شما من كه راضى بودم...
ارسال یک نظر