۱۸ شهریور ۱۳۸۸

دعاى روز هيجدهم

خدایا سحرا خواب می‌مونم بیدارم كن غذا بخورم،‌ البته به خاطر دعای سحرش می گم ها!
اصلاً به‌من‌چه، من به خاطر خودت می گم.
برحمتك یا ارحم الراحمین.
ارسال یک نظر