۲۵ شهریور ۱۳۸۸

اللهم لكَ

اگه شده فقط يه روزم از ماه مبارك مونده باشه روزه‌مو با «فرو بردن كامل سر در آب» باز مى‌كنم. انقد كه اين روزا از صبح تا شب هيچ سرمو كامل در آب فرو نبردم پوسيدم بابا.
پ ن:‌ شنونده بايد عاقل باشد و اينا
ارسال یک نظر