۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

اين لوازم آرايشا همه‌ش براى پوست ضرر داره، حاج‌آقا دهنوى خودش گفت.
ارسال یک نظر