۲۶ تیر ۱۳۸۹

دانيال حكيمى! حلالت نمى‌كنم، اگه فقط به خاطر همين حركتت هم باشه‌ها اون دنيا جلوتو مى‌گيرم:
- خيلى وقيحى سعيد، خيــــــــــلى وقيحى. [كاش مى‌شد استرسى كه روى «خيلى»، شيوه‌ى بيان «ق» در وقيح و جهش سرش هنگام گفتن قسمت دوم جمله داره را به نحوى براتون مدل مى‌كردم. اما خوب دست ما كوتاه و خرما بر نخيل.]
ارسال یک نظر