۰۶ دی ۱۳۸۷

فرصت استثنايى

توجه توجه! تا آخر دى‌ماه به كليه مشترياني كه بيشتر از هفتصد هزار تومان خريد كنند سى‌دى بى‌نظير و پرطرفدار "آموزش تزئين سفره ايراني" به صوت رايگان اهدا خواهد شد. بشتابيد؛ فقط تا آخر دىماه.
ارسال یک نظر