۰۴ بهمن ۱۳۸۷

تحويل داربستى

داره راديو گوش مى‌ده، راديو از حوادث انقلاب و شجاعت امام مى‌گه.
مسواكشو از دهنش درمى‌آره كه بتونه حرف بزنه : «امام آدم با خايه‌اى بوده ها»
ارسال یک نظر