۰۴ بهمن ۱۳۸۷

آشغال جمع كن ترسوى بدبخت

بعضي وقتا از بعضى احتياط‌هايى كه خودم احتياطاً مى‌كنم خودم كهير مى‌زنم .
همين الان زنگ زدم 118 شماره تئاتر شهر رو بگيرم. صداى ضبط شده بعد از شماره تلفن، آدرس تئاتر شهر رو هم برام خوند و من احتياطاً آدرس رو هم بعد از شماره يادداشت كردم.

پى‌نوشت1: نمونه سؤالاى علوم دوم راهنمايى هنوز توى كمدمه واقع در شهرستان.
پى‌نوشت2: نامرد است هركس به من بگويد ك.س مغز.
ارسال یک نظر