۱۶ بهمن ۱۳۸۷

رنكينگ

رئيس تيكه انداخت قبول؛ اما تو كه اصلاً نفهميدي چي گفت، بعد قاه قاه مى‌خندى حقته بهت بگم «خايه‌مالْ اول اداره» يا نه؟
ارسال یک نظر