۱۵ بهمن ۱۳۸۷

بحث لوث کن قهار

- ایشون علاوه بر اینکه نوازنده ی قابلی هستند ساز ساز قهاری هم هستند.
- بله بله؛ هم دهاتی ما هم نه تنها توی خرید و فروش دام رقیب نداره خر خر بلامنازعیه.
- ان آقا نرین به بحث تا یه ذره تحویلت می گیرن دیگه.
ارسال یک نظر