۱۷ بهمن ۱۳۸۷

سطح روابط

- فابین؟
- نه بابا فاکیم.
ارسال یک نظر