۲۱ اسفند ۱۳۸۷

بجنب ديره

[21 خرداد 88، شب]
- الو سلام نن‌‌جون، به حاج‌بابا بگو فردا صبح حاضر باشيد با ويلچر و برانكار مى‌آم دنبالتون بريم گردش.
- بلندتر صحبت كن ننه. كجا ايشالا؟
- هيچي ننه؛ طرح تكريم سالمندانه.
ارسال یک نظر