۲۰ اسفند ۱۳۸۷

درمالى

- حاج آقا بيننده‌هاى ما تقاضا كردن در مورد مزاياى دوران عقد يا همون دوره‌ى نامزدى صحبت كنين.
- بله البته. به خاطر دارم در روايتى اين دوره رو تشبيه كردن به اينكه پدرى براى فرزندش دوچرخه بخره ولى نگذاره كه فرزند سوار بر اون دوچرخه بشود. لکن به زعم بنده اين دوره به نوعى بيشتر يك دوره‌ى فرچه‌بازيست.
ارسال یک نظر