۱۷ اسفند ۱۳۸۷

تحريف تحريف تحريف. با ما همراه باشيد.

هفتصد هفتاد و هفت سه تا هفت داره
حاجى كه از خواب پا مى‌شه نفخ داره
ارسال یک نظر