۲۷ اسفند ۱۳۸۷

خوردنى‌هاى قصار

- بعضى از باور‌ها در فرهنگ ما واقعا زيباست. شما به عنوان يك هنر مند نظرتون چيه كه مى‌گن: «آدم سر سال تحويل هر كارى بكنه تا آخر سال همون كارو مى‌كنه»؟
- گه مى‌خورند.
- متشكرم.
ارسال یک نظر