۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

insomnia

به‌خدا بعضى وقتا شبا توى رخت‌خواب، يك آن فقط يك آن دلم مى خواد بزنم مغزمو له كنم؛ نباشم.
ارسال یک نظر