۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

Punisher

- اینطور برنامه ها واقعا نقطه عطفیه برای راهگشایی آزادی بیان به تلویزیون.
- کدوم؟
- همون که ساعت هشت و نیم نشون می ده. مخصوصا مجری ش خیلی باحاله.
- [می رود و با آفتابه اسید برمی گردد.]
ارسال یک نظر