۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

مازوخيسم

همكار جديد اومده برامون فاميلى رو داشته‌باش: «گوزليان»
آقا چه‌كاريه؟ اگه تو خود‌آزارى ندارى يه‌توك‌پا تا ثبت‌احوال رفتنه. به امام همكارى مى‌كنن آقا.
داستان داريم حالا تا ما بتونيم اين روزاى اول اين بابا رو صداش بزنيم و نرينيم تو خودمون ازخنده.
ارسال یک نظر