۱۵ خرداد ۱۳۸۸

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

لحظه ای که بحث مدرک همسر میرحسین رو پیش کشید درست این صحنه مجسم می شد که یه بچه واکسی داره دنبال یه عابر پیاده با شخصیت می دوه و فحش می ده.
ارسال یک نظر