۱۳ تیر ۱۳۸۸

چل کلاغ یه کلاغ

... تعداد كشته‌شده‌ها را 20 نفر اعلام كرده‌است؛ اما آمارهاى غير رسمى حكايت ديگرى دارند...
[خدا لعنتشان كند كه شايعه را باورپذيرتر از واقعه كردند.]
ارسال یک نظر