۲۶ تیر ۱۳۸۸

تقويم تاريخ

و در تاريخ پس از حضرت هابيل و قابيل امروز براى اولين بار راديو ايران خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران را پخش نمى‌كند.
ارسال یک نظر