۲۳ تیر ۱۳۸۸

از نمونه‌هاى گوزش مغز

[ زنگ زدم 118 بگم لطف كنيد شماره سينما آزادى ]
- خسته نباشيد خانوم لطف كنيد «درباره‌ الى»
[ و در ميان بهت همگان ]
- يادداشت كنيد لطفن.

پى‌نوشت: يا مثلن به راننده تاكسى به جاى اينكه بگى «مستقيم» بگى «رب كيلو گوشت چرخ كرده» اونم بگه «بيا بالا باهاس برات چرخ كنم.»
پى‌نوشت: اين روزها خيلى فشار نياوريد رگ‌به‌رگ مى‌شود.
ارسال یک نظر