۲۲ تیر ۱۳۸۸

يــِه يــِه يــِه يــِه

وزير مخابرات اعلام كرد: «قطع پيام‌كوتاه موجب خسارت شركت مخابرات نشده‌است زيرا كاربران به جاى پيام مجبور شده‌اند تماس برقرار كنند.» وى پس از گفتن اين جمله پشت خود را به دوربين كرد و با كف دست چند بار به باسن خود كوبيد.
ارسال یک نظر