۲۶ مرداد ۱۳۸۸

وقتى يكهو پشت گردنت تير مى‌كشد

آدم وقتى‌كه يه دختربچه‌ى ناز و تودل‌برو مى‌بينه كه رو صورتش يه ماه‌گرفتگى پررنگ درست عينهو سيبيل هيتلرى داره، همون لحظه درست همون لحظه دردِ دلشو بايد به كى بگه؟
ارسال یک نظر