۰۳ مرداد ۱۳۸۸

كتاب تاريخ

اتفاقا همون بهتر كه رئيس جمهور نشد. بگو چرا، اگه مى‌شد همه‌چى لوث مى‌شد، اين عفونت‌ها سر باز نمى‌كرد، قبول دارى؟ يه‌كم چشماتو ريز كن، سرتو كج بگير و نگاه كن، يه ذره هم صفحه رو از صورتت بگير دورتر. ديدى يا نه؟
ارسال یک نظر