۰۷ مهر ۱۳۸۸

افراد بخندند

[خیلی تمرین کرده‌بود که بگه؛ بالاخره گفت]

- به نظر من آدما دو دسته‌ن، دسته‌ی اول، دسته‌ی دوم.

[و اینطوری شد که عباس توی همون جلسه‌ی اول معارفه‌ی ورودی های 88، شد قطب بذله‌گویی و خوش‌مشربی و شوخ‌طبعی کلاس. عباس همون لحظه دشمن‌دار شد. عمده‌ی پسراى كلاس از عباس دیگه خوششون نمی‌اومد.]
ارسال یک نظر