۰۳ آذر ۱۳۸۸

باربندنوشت‌ها

روزگارم بر خلاف آرزوهايم گذشت.
DAKHIL YA FARESOLHEJAZ
ارسال یک نظر