۲۵ دی ۱۳۸۸

جيگرى

از ميانجيگرى بدم مياد. هرجورى بهش نگاه مى‌كنم دلمو مى‌زنه.
ارسال یک نظر