۰۳ بهمن ۱۳۸۸

نقشه‌ تهران

- داآش نقشه‌ها رو خودت كشيدى؟
- خايه‌مالى؟
- بحث اونش نيس. آخه نوشته تهران 89، الان چندميم؟
ارسال یک نظر