۰۴ بهمن ۱۳۸۸

به هوش باشيد

فرستادن يك نفوذى از طرف پليس به قلب لونه‌ى تبهكارها، يك حركت كاملا حرفه‌اى و حساب شده. من به اين كار فيلم‌سازها على‌رغم اوج هيجانش اصلا خوش‌بين نيستم. اين كار داره تمام تلاش پليس ما رو در نوآورى‌ها براى تبهكاراى واقعى جامعه رو مى‌كنه. بايد يه فكرى كرد.

رونوشت: ناجا

ارسال یک نظر