۳۱ فروردین ۱۳۸۹

عاشق وقتايى‌ام كه دولت توپو مى‌ندازه تو زمين مجلس.
ارسال یک نظر