۲۹ تیر ۱۳۸۹

يه دوست دارم كه چندتا از نشانه‌هاى مومن رو همينجورى توى چهره‌اش داره:
1- محاسن نرمى داره.
2- خوش سيماست.
3- هميشه يه لبخند مليح به لب داره.
و از همه مهم‌تر اينكه از يك سوراخ دوبار گزيده نمى‌شه.
ارسال یک نظر