۰۱ مرداد ۱۳۸۹

خيلى كج فكرى فرهاد، خيلى كج فكرى. [زاويه‌ى سر رعايت بشه]
ارسال یک نظر