۱۸ تیر ۱۳۸۹

[مزدک هنگام گزارش یکی از بازی های آفریقای جنوبی:]
بله حرکت آهسته رو با هم می بینیم؛ گفته می شه که این شابالالا توی دوره ی دبستان با یک دانش آموز ایرانی که به خاطر شرایط شغلی پدرش ساکن آفریقای جنوبی بودن، هم کلاس بوده...اجازه بدین حالا آفریقای جنوبی می خواد دست به یه ضد حمله بزنه که ... بله شابالالا توپ روبه آسمان می کوبونه... بله داشتم می گفتم جالبه بدونین توی اون دوره شابالالا همه اش تک روی می کرده و به ندرت پاس می داده.
ارسال یک نظر