۱۵ مرداد ۱۳۸۹

خوشم مياد ازش، كلا آدم اپوزيسيون‌مآبيه.
ارسال یک نظر