۱۷ مرداد ۱۳۸۹

[با ظرف خربزه و انگور وارد مى‌شم]
- به‌به! به‌به!  در ميان ميوه‌هاى خوشمزه        شاه، سلطان است و انگور، خربزه
[با صداى هرچه بلندتر مى‌خندم، من‌باب احترامى كه براى موى سفيدش قائلم، اِلاّولاغير]
ارسال یک نظر