۲۵ مرداد ۱۳۸۹

آى مردم توجه توجه! ياد امام و شهدا دلُ مى‌بره كرب و بلا.
.
.
.
خداى بزرگ باورم نمى شه فرشته‌ها دوون دوون و سراسيمه اومدن تا بگن كه فقط 3 دقيقه تا اذان صبح به افق تهران مونده.
.
.
.
نمى‌دونم چى، نمى‌دونم چى، چى چيان است،
عاشقان وقت اذان از افق تهران است.
ارسال یک نظر