۱۸ شهریور ۱۳۸۹

ألسلامُ عليكَ من مطلوبٍ قبلَ وَقـتِهِ‌، و محزونٍ عَـليهِ قبلَ فـَوتِهِ
بدرود! اى كه پيش از آمدن تو مى‌خواهيمت و پيش از رفتنت براى ‌تو اندوهگين مى‌شويم.
صحيفه‌ى سجاديه، نيايش وداع با ماه رمضان
ارسال یک نظر