۰۸ آبان ۱۳۸۹

انگلِ ان، بلوتوثـتـو خاموش كن.
[حالا كه اين پيام زيبا را خوانديد بگذاريد اين نوشته به حياتش ادامه دهد آن را براى همه‌ى دوستانتان ارسال كنيد. شايد همين حالا شخصى به‌شدت به خواندن آن نياز داشته‌باشد.]
ارسال یک نظر