۲۸ خرداد ۱۳۹۰

صدف

صدف خوردنى (oyster) در بازارهاى ما معمولا به‌دست نمى‌آيد، ولى هرگاه به‌دست آمد بدانيد كه به‌نظر بسيارى از استادان فن بهترين شكل آن براى خوردن اين است كه لاى آن‌را با كارد باز كنيم، دو سه قطره (نه بيشتر) آب ليمو روى آن بچكانيم، و آن‌را از توى جلدش سر بكشيم. در شهر پاريس، خوردن 10-12 صدف به اين ترتيب پيش از غذا، براى كسى كه وسعش را داشته‌باشد يك امر عادى است.
كتاب مستطاب آشپزى از سير تا پياز؛ صفحه‌ى 1312؛ نجف دريابندرى؛ نشر كارنامه
ارسال یک نظر