۰۷ بهمن ۱۳۸۷

از بچگى تا هنوزم

مگه فقط نون بركت خداست؟ چرا هيچ كس اسمارتيز روى زمين ببينه برنمى‌داره بوس كنه بذاره كنار؟ مگه اسمارتيز بركت خدا نيست؟
ارسال یک نظر