۰۱ بهمن ۱۳۸۷

خدايا چرا من؟

رئيس سازمان ثبت احوال اعلام كرد به علت هجوم مراجعين،‌ قانون تغير اسم از اين به بعد شامل كسانى كه نام آنها «محمود» است نمى‌شود. وى افزود مراجعينى هستند كه حاضرند يك دست نداشته باشند و نام آنها «محمود» نباشد، در مورد درخواست اين عده جلسه‌اى تشكيل خواهد شد.
ارسال یک نظر