۲۳ فروردین ۱۳۸۸

بدون جرح 2

پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: «حذف پروژه پایان نامه از دوره کارشناسی ارشد در راستای اصلاح الگوی مصرف»
فکر می کنین برای تبدیل شدن داستانی با این بدنه به یک اثر فوق هنری، نیازی به جرح و تعدیل هست؟
ارسال یک نظر