۲۴ فروردین ۱۳۸۸

در حوزه‌ى تخصص من نيست

حوالى صادقيه دنبال يك آدرس مى‌گردى؛ با عجله از يك جوان افغانى آدرس را مى‌پرسى و او در جواب: «ببخشيد من بچه‌ى اين محل نيستم.»
ارسال یک نظر