۲۵ فروردین ۱۳۸۸

اميد من به شما دبستانى‌هاست.

- آقا شنيدم بابا شدى؛ مباركه. حالا اولين باباييه كه شدى؟
- نه آقا تو كه ديگه غريبه نيستى از راهنمايى ما جمعه به جمعه بابا بوديم.
پى‌نوشت1: افسوس از اين همه دكتر و مهندس بالقوه.
ارسال یک نظر